Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Маркетингийн удирдлагын тухай ойлголт
2011/08/21
Нийгмийн аливаа үйл хэрэг тодорхой чиглэл, зорилготой, удирдлагын хүрээнд явагддаг. Маркетингийн удирдлага нь бизнесийн байгууллагын өмнө тавигдаж буй зорилтыг тодорхойлон төлөвлөн хэрэгжүүлэх, хэрэглэгчдийн эрэлтийг судлан түүнд үйлдвэрлэгч худалдан авагчдын үйл ажиллагааг зохицуулан, борлуулалтыг явуулах, бизнесүүдийн зах зээлд эзлэх байр суурийг өргөтгөх, тэдний өндөр ашиг олох боломжийг нэмэгдүүлэх хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах зэрэг үйл ажиллагааг эрхлэн явуулна. Өөрөөр хэлбэл, маркетингийн удирдлага гэдэг нь хэрэглэгчийн эрэлтэд нийцсэн харилцааг зохицуулдагаараа бусад удирдлагаас ялгаатай.
дэлгэрэнгүй
Маркетингийн удирдлагын үзэл баримтлал, байгууллагын маркетинг, түүний хөгжлийн чиглэл, хандлага.
2011/08/21
Байгууллагын удирдлагууд өөрсдийн үйл ажиллагааг бэрхшээлгүй явуулахын тулд зах зээл дээр хамгийн ашигтай ажиллах чиглэлээ сонгодог. Энэ нь зах зээлийн багтаамж, эрэлт, нийлүүлэлтийн байдал, хэрэглэгчийн сонирхол, төлбөрийн чадвар зэрэг олон зүйлээс шалтгаалдаг.
дэлгэрэнгүй
Маркетингийн удирдлагын бүтэц, тогтолцоо.
2011/08/21
Улс орны хөгжил, зах зээлийн харилцааны үйл явцын өрнөлийн дагуу маркетинг нь байнга хувьсан хөгжиж, удирдлагын бүтэц, зохион байгуулалт, үүрэг нь үеэс үед хувьсан өөрчлөгдөж иржээ. Энэ нь юуны урьд маркетинг нь үйлдвэрлэлийн баримжаат зах зээлээс хэрэглэгчдийн баримжаат бөгөөд өрсөлдөөнд зохицсон систем болон байнга шинэчлэгдэж байна. Маркетингийн удирдлага нь хоёр үндсэн асуудалд хуваагддаг байна.дэлгэрэнгүй
Маркетингийн удирдлагын үүрэг
2011/08/21
Маркетингийн удирдлага гэдэгт зах зээлийн онол, практикийн өргөн мэдлэгтэй зах зээлийн чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлж мэргэшсэн хүмүүсийн үйл ажиллагааг баггаадаг. Ийм мэргэжилтэнг зах зээл хөгжсөн орнуудад маркетер гэж нэрлэдэг. Аливаа байгууллага, аж ахуйн нэгжийн болон бизнес үйл ажиллагаанд зах зээлийн мэргэжлийн удирдлага чухал ач холбогдолтой.
дэлгэрэнгүй
Маркетингийн үйл ажиллагааны зохион байгуулалт, хамрах хүрээ.
2011/08/21
Yйлдвэрлэлийн баримжаат чиглэлээс хэрэглэгчдийн баримжаат зэх зээлд шилжихэд зохион байгуулалтын хэд хэдэн үеийг дамжин шилждэг байна. дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats