Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Мэдээллийн тухай ойлголт, мэдээллийн ашиглалт
2011/08/24
Байгууллагын удирдлага зорилго, зорилтоо хэрэгжүүлэхдээ гадаад, дотоод олон талын мэдээлэл авч, зах зээл судалсны үндсэн дээр оновчтой зөв шийдвэр гаргадаг. Мэдээллийн солилцоо нь удирдлагаас өдөр тутмын үндсэн ажил, үүргээ биелүүлэхэд чухал ач холбогдолтой. Мэдээллийн эх сурвалжийг хэрэглэгчдэд дамжуулах үйлдэл арга замыг мэдээллийн холбоо харилцаа (соmmunication) гэдэг.
дэлгэрэнгүй
Мэдээлэл судалгааны хэрэгцээ, шаардлага
2011/08/24
Маркетингийн мэдээлэл ашиглах хэрэгцээ  нь дараахи хүчин зүйлүүдэд холбоотой үүсдэг. дэлгэрэнгүй
Мэдээллийн систем, эх үүсвэр
2011/08/24
Маркетингийн мэдээллийн систем нь төрийн болон бизнесийн байгууллага, хувь хүмүүсийн хэрэгцээ онцлог нөхцөлтэй уялдан хэлбэр зохион байгуулалтын хувьд харилцан адилгүй байна.
дэлгэрэнгүй
Судалгааны систем, чиглэл
2011/08/24
Байгууллагын менежер нь зах зээлийн судалгаанд мэргэшсэн байх шаардлагатай. Зах зээлийн судалгаа дараахи нийтлэг чиглэлийг баримтална.
дэлгэрэнгүй
мэдээлэл цуглуулах
2011/08/23
Анхдагч ба хоёрдогч мэдээлэлд зохицсон судалгааны аргуудыг хэрэглэдэг. Анхдагч мэдээлэл цуглуулахад дараах 3 аргыг хэрэглэнэ. Үүнд:
a.    Асуулга
b.    Ажиглалт
c.    Туршилтдэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats