Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Маркетингийн төлөвлөгөөний ойлголт, бүтэц, зорилго
2011/08/23
Байгууллагын маркетингийн удирдлагын хамгийн чухал механизмын нэг нь төлөвлөлт мөн. Байгууллагууд маркетингийн нөхцөл, өөрчлөлт, хандлагыг ажиглаж эрэлт, нийлүүлэлт, үнийн мэдрэмжээр дамжуулан зорилго, зорилтоо дэвшүүлж, хэрэгжүүлэх арга замаа сонгодог. Энэ нь байгууллага зах зээлд ямар зорилгод хүрэх, түүний төлөө юу хийх, яаж хийхээ төлөвлөдөгийг харуулдаг.
дэлгэрэнгүй
Маркетингийн бодлого, стратеги төлөвлөлт.
2011/08/23
Бизнесийн байгууллага үйлдвэрлэл, борлуулалт, үйлчилгээний үйл ажиллагаагаа ямар бодлого чиглэлтэйгээр явуулахаа зах зээлийн тухайн үеийн нөхцөлд тулгуурлан боловсруулахыг бодлогын төлөвлөлт гэнэ. Бодлогын төлөвлөлт нь бизнесийн байгууллагын хүрээн дэх бүх төлөвлөгөөний үндэс суурь болдог. Бодлогын төлөвлөлтөд маркетингийн зорилго, зорилтуудийг хэрэгжүүлэх боломж, нөөц, гарч болох нөхцөл байдал, арга замуудыг тодорхой тусгана. дэлгэрэнгүй
Маркетингийн төлөвлөгөөний төрөл
2011/08/22
Бизнесийн болон маркетингийн үйл ажиллагааг амжилттай эрхлэхийн тулд судалгаа шинжилгээний үндсэн дээр боловсруулсан
1    Хөтөлбөр
2    Мастер төлөвлөгөө
3    Төсөл
4    Бизнес төлөвлөгөөтэй ажиллах ёстой. дэлгэрэнгүй
Маркетингийн төлөвлөгөөний хяналт.
2011/08/22
Маркетингийн хяналт нь байнга тасралтгүй бөгөөд хатуу байх ёстой. Маркетингийн хяналт нь дараах төрлөөр явагддаг.
 
1.    Удирдлагын хяналт
2.    Төлөвлөгөөний хяналт
3.    Харилцан хамаарлын хяналт
4.    Аудитын хяналтдэлгэрэнгүй
Бизнес төлөвлөгөө, түүний маркетингийн хөтөлбөртэй холбогдох шүтэлцээ.
2011/08/22
Бизнес төлөвлөгөө бол үйлдвэрлэлийн зорилгыг хэрэгжүүлэх арга зам, аж ахуй, зохион байгуулалтын асуудал, хүрсэн байвал зохих амжилт, шаардагдах хөрөнгө, санхүүгийн үзүүлэлтийг үндэслэлтэй тооцон төлөвлөсөн байх ёстой.
дэлгэрэнгүй
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats