Туслах цэс
Хэрэглэгчийн булан
Нэвтрэх нэр
Нууц үг
 
Нууц үг сэргээх | Бүртгүүлэх
 
Үйлчилгээний маркетингийн онцлог, бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний ялгаа.
Үйлчилгээний маркетинг болон менежмент нь бодит бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг пүүсэд хамаарахгүй. Үйлчилгээний бизнес маркетингид шилжсэнээр хамгийн маркетингийн мэргэжилтнүүдийг хөлсөөр ажиллуулж эхэлсэн боловч, бодит бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн маркетингийн мэргэжилтнүүдийн ур чадвар туршлагыг үйлчилгээний салбарт шууд шилжүүлж болохгүй байсан. Иймээс үйлчилгээний байгууллагын удирдлага болон маркетингид тохирсон шинэ үзэл баримтлал, хандлагууд хэрэгтэй болсон. Бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний ялгааг доорх хүснэгтэд харуулав.Yл үзэгдэх шинж
Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний хоорондын ялгааны гол үндэс нь үл үзэгдэх чанар юм. Учир нь үйлчилгээнүүдийн гүйцэтгэл буюу үйл ажиллаглаа нь зорилтуудаасаа арай өөр байдаг ба бүтээгдэхүүнийг мэдэрч чаддагтай адил үйчилгээг хэрэглэхээсээ өмнө урьдчилан мэдэрч, амталж, барьж, үзэх боломжгүй. Жишээ нь: Эрүүлийг хамгаалах үйлчилгээнүүд нь (мэс засал, оношлогоо, үзлэг, эмчилгээ)
Маркетингэд нөлөөлөх нь
Yл үзэгдэх (биет бус) байдал нь маркетингийн зарим нэг маргаантай асуудлыг бий болгож байна. Yйлчилгээнүүдийг дансалж, бүртгэж болохгүй, мөн түүнчлэн эрэлтийн хэлбэлзлуудийг нь удирдахад хэцүү. Жишээлбэл: амралтын газрын орон сууцны эрэлт нь 2-р сард асар өндөр байдаг хэрнээ 7-р сард эрэлт бага болдог. Мөн амрагчдад жилийн туршид худалдах өрөөнүүдийн тоо тогтмол байдаг. Yйлчилгээнүүдийг хуулийн дагуу патенталж болдоггүй ба иймээс шинэ үйлчилгээний үзэл баримтлалуудыг компьютерээр хуулбарлахад хялбар байдаг. Yйлчилгээнүүдийг худалдан авагчдад шууд илэрхийлж харуулах буюу хялбархан мэдээлж ойлгуулах боломжгүй. Иймээс хэрэглэгчдэд тохируулж чанарыг үнэлэхэд хэцүү байж болох юм. Реклам сурталчилгаандаа юуг баттай оруулах талаархи шийдвэрүүд болон бусад идэвхжүүлэлтийн материалууд, үнэ бүрдүүлэлт зэрэг бэрхшээлтэй асуудлууд байдаг. Мөн үйлчилгээний нэгжийн бодит зардлуудыг тодорхойлоход хэцүү байдаг ба үнэ чанарын уялдаа холбоо нь нилээд ярвигтай асуудал юм.
Чанар нь олон янзын шинжтэй
Yйлчилгээ нь хүмүүсийн олон удаагийн гүйцэтгэлүүд байдаг учраас 2 яг адил биш үйлчилгээ бий болдог гэсэн ойлголт байж болно. Ажиллагчдын дахин дахин үзүүлж байгаа үйлчилгээ нь худалдан авагчдын нүдэн дээр ил байдаг ба тздгээр гүйцэтгэлүүдийн хийж байгаа хүмүүс нь өдрөөс өдөрт буюу цагаас цагт ялгаатай байж болох юм. 2 худалдан авагч яг адилхан байхгүй учир үр дүн нь олон янз байдаг. Тус бүр нь өвөрмөц эрэлттэй буюу үйлчилгээний дадлага туршлага нь онцлог байдалтай байж болно. Ийнхүү үйлчилгээ нь өөр өөр байгаа нь хүмүүсийн харилцан үйл ажиллагааны үр дүнтэй асар их холбоотой (ажиллагчид ба худалдан авагчдын хоорондох) ба бүх төлөв байдлууд нь үүнд нөлөөлдөг. Жишээ нь: Татварын ня-бо хоёр өөр худалдан авагчид нэг ижил өдөрт үйлчлэхэд тэдгээрийн хувийн шинж чанар болон тус бүрийн хэрэгцээнээс хамаараад үйлчилгээний байдал өөр өөр байж болно. Мөн тэр ня-бо өглөө ядраагүй байсан юмуу эсвэл удаан хуралдаж ядарсан үед ярилцаж байгаа эсэхээс ч хамаарч болно.
Маркетингэд нөлөөлөх нь
Yйлчилгээ нь олон төрлийн байдаг учраас үйлчилгээний үргэлжлэх хугацаа, зохион байгуулалт, хүмүүс, үйлчилгээний чанар тохиромжтой яг тийм гэж нотлох батлахад бэрхшээлтэй юм. Yнэндээ бол чанар нь тэр хүн хэрэгцээгээ тодорхой илэрхийлэх хэрэглэгчийн чадвар, тэдгээрийи хэрэгцээг хангахад хувь хүний бэлэн байдал болон чадвар, бусад худалдан авагчдын оролцоо (үл оролцоо) мөн үйлчилгээний эрэлтийн түвшин гэх мэтийн үйлчилгээний нийлүүлэгчид бүрэн хянагдах боломжгүй олон хүчин зүйлээс хямаардаг. Эдгээр ярвигтай хүчин зүйлүүдээс болж үйлчилгээний менежср анх юуг төлөвлөсөн, идэвхжүүлсэн бэ? гэдэгтэй үйлчилгээний байдал тохиромжтойгоор нийлүүлэгдэж байгаа эсэхийг найдвартай мэдэх боломж муу байдаг.
Yйлдвэрлэл хэрэглээний давхцал
Ихэнхи бүтээгдэхүүнүүд эхлээд үйлдвэрлэгдэж, дараа нь худалдагдах ба хэрэглэгддэг бол ихэнхи үйлчилгээ нь эхлээд худалдагдана, дараа пь үйлдвэрлэл хэрэглээ нэгэн зэрэг явагддаг. Жишээлбэл: Автомашиныг "Detriot"-д үйлдвэрлэсэн, Сан Франциско руу усан онгоцоор тээвэрлэсэн, хоёр сарын дараа худалдсан ба жил гаруй хугацаанд хэрэглэсэн байж болно. Гэтэл рестораны үйлчилгээнүүд нь худалдагдах хүртэл нийлүүлэгдэж чадахгүй байх ба үдийн зоог барих явдал нь үндсэндээ нэг ижил цагт үйлдвэрлэгдэж хэрэглэгдсэн байдаг. Худалдан авагчид үйлдвэрлэлийн үйл явцад адилхан оролцож болох ба өөрийн санал бодол болон бусад шинж байдлыг үйлчилгээ үйлдвэрлэгдэж байх хооронд дахин дахин үзүүлж болох юм. Мөн үйлчилгээний үйл явц үргэлжилж байхад худалдан авагчид харилцан холбогдож нэг нэгнийхээ байдалд нөлөөлж болох юм. Yйлдвэрлэл хэрэглээ нь нэг зэрэг байдгийн өөр нэг үр дагавар нь үйлчилгээг үйлдвэрлэгчид нь хэрэглэгчдэд зориулсан үйлчилгээний байдалд өөрсдийн хийх үүрэг үйл ажиллагаа нь маш чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болохыг ойлгодог.
Маркетингэд нөлөөлөх нь.
Үйлчилгээн нь үйлдвэрлэгдсэн даруйдаа хэрэглэгддэг, үйлчилгээний чанар болон ажиллагсдын хоорондох харилцан үйл ажиллагаа болон тухайн хугацаанд ажиллагчдын үйл ажиллагаанд болон мөн өөр юу юу тохиолдсон бэ гэдгээс өндөр хамааралтай байдаг. Иймээс үйлчилгээн дэх төвлөрөлийн хэмжээ нь эдийн засгийн ач холбогдлыг өсгөх боломж ихэнхдээ үгүй юм. Ихэнхдээ үйл ажиллагаанууд харьцангуй өөрөө өөрийгөө удирдсаи байх хэрэгтэй, ингэж л тэр үйлчилгээнүүд нь хэрэглэгчдэд тохиромжтой тохилог байрлалд шууд нийлүүлэгдэж чадна. Мөн үйлдвэрлэл хэрэглээ нь давхацдаг учир худалдан авагчид үйлдвэрлэлийн процессыг удирдах болон оролцдог ба иймэрхүү байдлаар үйлчилгээ явагдсанаас үр дүнд нь эерэгээр буюу сөргөөр нөлөөлж болно, "Худалдан авагчдын хүндрэлтэй асуудал"-тай холбоотой онцлог байдал нь (тэдгээрээс хэн нэгэн нь үйлчилгээний үйл явцыг замбараагүй байдалд хүргэх юм) өөрөө өөртөө болон бусдад үйлчилгээний орчин дахь хүндрэлтэй асуудлыг бий болгодог гол учир шалтгаан байж болно, үүнээс үүдэн худалдан авагчийн сэтгэл ханамж буурдаг. Жишээлбэл: рестораны орчинд, янз бүрийи нэмэлт шаардлагууд болон согтуурсан үйлчлүүлэгч нь үйлчилгээг нийлүүлэгчээс илүү анхаарал тавихыг шаардах бөгөөд бусад худалдан авагчдын байдалд ч сөргөөр нөлөөлнө,
Yл хадгалагдах шинж
Хадгалагддаггүй гэсэн шинж чанар нь үйлчилгээг хадгалж, нөөцөлж, дахин худалдаж буюу дахин өөрчилж болдоггүй байдалтай холбоотой юм. Нисэх онгоцны буюу рестораны ашиглагдаагүй суудал, өмгөөлөгчийн цаг, эсвэл телефон шугамын багтаамжийг үлдсэн цагт эзэмших, ашиглах, дахин худалдах боломжгүй юм. Энэ байдал нь хэрвээ хэрэглэгчдэд нийцэхгүй байвал дахин өөрчлөх, өөр өдөрт дахин худалдах, эсвэл дансанд бүртгэж тооцож болох бүгээгдэхүүний байдлаас эрс тэс ялгаатай юм. Энэ хадгалагдахгүй байдал нь ихэнхи үйлчилгээнүүдийн хувьд тааламжгүй байдлыг үүсгэдэг.
Маркетингэд нөлөөлөх нь
Yйлчилгээний хадгалагддаггүй шинж чанартай холбоотой гол асуудал нь үйлчилгээг дансалж тооцоолох боломжгүй байдаг гэж маркетерууд үздэг. Хүчин чадлын ашиглалтанд тохируулан эрэлтийг урьдчилан таамаглах болон иж бүрдлийн хөтөлбөрөө төлөвлөх мөн түүнчлэн гаргах шийдвэрүүдийн цар хүрээ ч гол бэрхшээлтэй асуудлууд болдог. Yйлчилгээний энэ байдал нь буруу болж байгаа зүйлүүдийг шийдэмгий засах стратегиуд, дахин өөрчлөх, дахин худалдах ерөнхийдөө боломжгүй мөн хэрэгтэй зүйлийг шууд илэрхийлэхгүй санал болгох зэрэг юм. Жишээлбэл: Муу үс засалтыг дахин өөрчилж болохгүй гэвч үсчин бэрхшээл тохиолдсон үед засварлах стратегиудтай байх ёстой ба тэгэж чадвал худалдан авагчдад их тустай байх болно.


Үнэлэх
Нэвтрэнэ үү
Үнэлгээ (0)

Админы мэдээлэлСэтгэгдэл үлдээх
Нэр
Сэтгэгдэл
Өмнөх сэтгэгдлүүд »
     
PMS.MN
Developed by: miniCMS™ v2
Web stats